+48 22 723 30 60 lub +48 501 165 555 kontakt@fundacjapomoga.pl

Ulotka fundacji

„Informacja o bezpłatnej pomocy prawnej” zagwarantowanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.”

Z dniem 1 stycznia br., na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.) uruchomiony został Ogólnopolski System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

  • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 
Szczegółowe informacje na temat miejsc udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej można odszukać na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/mapa-punktow-pomocy lub za pomocą wyszukiwarki wpisując: „bezpłatna pomoc prawna w woj. ????”, lub zwrócić się do nas o pomoc w wyszukaniu stosownego adresu.