+48 22 723 30 60 lub +48 501 165 555 kontakt@fundacjapomoga.pl

Statut

Drogi Gościu!

Pragnąc Ci przybliżyć cele jakie sobie do realizacji stawia Dobroczynna Fundacja „Dobra Nowina” oraz środki jakimi te cele chce osiągnąć – przedstawiamy Ci cytaty z naszego Statutu, którego zgodność z obowiązującym w naszym kraju prawem jest sprawdzona przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie zachęcamy do lektury całości.

§8 Cel powołania Fundacja:

  • Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie wspierania szkolnictwa, rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży, ustawicznego dokształcania dorosłych, ponadto ochrony zdrowia uczniów szkół wszystkich szczebli oraz przedszkoli.
  • Tworzenia nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dla kobiet i jedynych żywicieli rodzin oraz osób niepełnosprawnych.
  • Udzielanie pomocy rodzinom wielodzietnym i niepełnym, organizowaniem opieki nad osobami życiowo bezradnymi, pozbawionych stałych dochodów, szczególnie zaś osób samotnych w podeszłym wieku.
Więcej…