+48 22 723 30 60 lub +48 501 165 555 kontakt@fundacjapomoga.pl

O nas

ROZMOWA Z NASZYM GOŚCIEM

Podstawowym powodem powołania Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina” była chęć niesienia pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i w związku z tym potrzebującym wsparcia zarówno materialnego jak i moralnego. Postanowiliśmy jednak, że nasza aktywność musi mieć znacznie szerszy wymiar. Chcemy przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia społecznego, upowszechniać twórcze zachowania z zakresu przedsiębiorczości, służyć doradztwem prawnym i organizacyjnym. Do kręgu naszych zainteresowań pragniemy również włączyć problemy wychowania patriotycznego młodzieży oraz procesy edukacyjne i kształcenia ustawicznego. Za kluczowe dla zdrowia moralnego i ekonomicznego naszej ojczyzny uważamy sprawy trwałości i rozwoju polskiej rodziny.

Niestety, tego rodzaju działalności nie da się prowadzić bez posiadania odpowiednich zasobów finansowych i rzeczowych. Zwróciliśmy się więc w 2006 r, za pośrednictwem naszej pierwszej strony internetowej z prośbą do wszystkich, którym są bliskie idee solidaryzmu społecznego, o udzielenie w tym zakresie pomocy. Jedyną osobą, która przesłała nam swój wdowi grosz, był pewien emeryt z Wielkopolski, za co składamy Ci Bracie Polaku serdeczne Bóg Zapłać. Ponieważ nie było innych przychodów, ten Jego dar serca przesłaliśmy na rachunek bankowy Wiosek Dziecięcych SOS.

Nie należy jednak zapominać o kilku wolontariuszach płci obojga, których adresy pozyskaliśmy z bazy Centrum Wolontariatu jak i tych z Banku Handlowego, z którymi nas skontaktowała Fundacja im. Leona Kronenberga. Tłumaczyli oni nasze teksty na popularne języki międzynarodowe – za co, z poczuciem wielkiej wdzięczności, serdecznie dziękujemy.
Po wielu bezskutecznych próbach pozyskania stosownej pomocy od polskich i zagranicznych sponsorów oraz darczyńców, zdecydowaliśmy się podjąć starania o uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Pierwszych prób dokonaliśmy na platformie e-Bay. Kierownictwo polskiego oddziału tej firmy, potraktowało nas bardzo życzliwie, zwalniając od kosztów za wystawienie naszych przedmiotów. Nie potrafiliśmy jednak utrzymać ciągłości oferty towarowej, co skutecznie zniechęciło naszych potencjalnych klientów.
Obecnie, niezależnie od zamiaru podtrzymania naszej obecności na handlowych platformach elektronicznych Allegro i eBay, postanowiliśmy otworzyć własny sklep internetowy. Będziemy w przestrzeni internetowej promować i sprzedawać towary tych producentów, którzy zgodzą się nam je udostępnić na warunkach kredytowych i we własnym zakresie będą prowadzić obsługę logistyczną zawartych z klientami transakcji. Po uzyskaniu pomieszczeń na cele magazynowe, będziemy również prosili darczyńców o przekazywanie do naszej dyspozycji przedmiotów mających wartość użytkową, celem ich odstąpienia potrzebującym lub, jeśli będą miały przydatność handlową, do sprzedaży w sklepie internetowym.
Czujemy się zwolnieni od obowiązku szczegółowego relacjonowania sposobów, jakimi mamy zamiar osiągnąć zamierzone cele, gdyż są one opisane w innych dokumentach zamieszczonych na niniejszej stronie. Zachęcamy do lektury Statutu Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina”, Regulaminu Wspierania Potrzebujących oraz Kodeksu Etycznego Fundacji – zawierającego szeroki opis zasad, jakimi kieruje się Fundacja w swojej działalności społecznej i komercyjnej.

W imieniu zarządu Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina” Prezes Zarządu Aleksander Zając