+48 22 723 30 60 lub +48 501 165 555 kontakt@fundacjapomoga.pl

Potrzebujemy Twojej Pomocy!

Wspieraj nas kupując na aukcjach Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina”

Pomagam!

Potrzebujemy Twojej Pomocy!

Wspieraj nas kupując w Sklepie Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina”

Pomagam!

Potrzebujemy Twojej Pomocy!

Wspieraj nas rozpowszechniając informacje o pomocy niesionej przez Dobroczynną Fundacje „Dobra Nowina”

Pomagam!
4442282396_80b4260edc_o

Nasze zadania statutowe

  • Udzielanie pomocy osobom wykluczonym;
  • Pomaganie osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi;
  • Wspieranie rodzin wielodzietnych;
  • Prowadzenie mediacji w konfliktach małżeńskich i rodzinnych;
  • Wspieranie edukacji i wychowanie patriotyczne;
  • Kształtowanie wrażliwości społecznej;
  • Zwalczanie bezrobocia i promowanie przedsiębiorczości;
  • Propagowanie zdrowego trybu życia;
  • Rozwijanie zainteresowań pozazawodowych;
  • Kształtowanie patriotyzmu lokalnego.
Chcę Pomóc

Sklep allegro

Wspieraj nas poprzez kupowanie produktów w naszym…

Pomagam!

Sklep internetowy Dobry Uczynek

Podaruj nam swoją życzliwość i wspieraj nasze…

Pomagam!

Ulotka fundacji

„Informacja o bezpłatnej pomocy prawnej” zagwarantowanej ustawą z dnia…

Pomagam!

Strona główna

Jednym z ważnych zagadnień, jakie od zawsze istniały w życiu społecznym, to problem ubóstwa. Fundacja nasza wspólnie ze swoimi sympatykami i na miarę swoich możliwości, podejmuje działania, które wspomagają opiekuńczą rolę samorządów i wkraczamy tam, gdzie ciasny gorset przepisów ogranicza urzędniczą aktywność.

Będziemy wdzięczni sponsorom i donatorom za wszelką pomoc, ale podstawowym źródłem finansowania naszych poczynań, jest prowadzona przez nas działalność gospodarcza. Dzięki temu stajemy się wolni od wszelkiego rodzaju nacisków i zależności, choć oczywiście nieprzekraczalną barierą pozostają zasady etyczne i litera prawa.

Dlatego jedyną naszą prośbą o pomoc, jest prośba o kupowanie oferowanych przez nas towarów w naszych sklepach internetowych i informowania przez Kupujących o tym swoich krewnych, przyjaciół i znajomych.